Choroby zabíjali už v praveku. Mor má ale v histórií nevídané postavenie

Choroby človeka sú daňou za existenciu civilizácie. Množstvo chorôb sa objavilo práve po usadení sa pôvodných pravekých zberačov a lovcov a ich premene na roľníkov.