Ochoreniu COVID-19 vo svete podľahlo viac ako 90 tisíc ľudí

Viac ako polovica všetkých úmrtí bola zaznamenaná v Španielsku, Taliansku a v USA. Tieto tri krajiny sú pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 najviac postihnuté.