Lídri krajín G20 chcú spolupracovať v boji proti pandémii koronavírusu

Lídri v spoločnom vyhlásení oznámili, že členské krajiny G20 podniknú nevyhnutné kroky v oblasti zdravotníctva a zabezpečia primerané finančné zdroje na boj proti pandémii a ochranu občanov.