ZMOS realizuje prieskum k dostupnosti potravín na vidieku

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) osloví v prieskume 320 starostov dvoch kategórií obcí, do 250 a 500 obyvateľov.