Na svete je 7-tisíc rozličných jazykov a vo všetkých sa hovorí rýchlosťou 39 bitov za sekundu

Rýchlosť okolo 39 bitov za sekundu je empirickým limitom, v ktorom sa reč dá vysloviť jasne a mozog ju dokáže spracovať optimálnym spôsobom.