Hladina oceánov stúpne do roku 2100 o 1,1 metra, viaceré ostrovné štáty budú neobývateľné

Klimatické zmeny sú už v tomto štádiu nezvratné. Vďaka nárastu teploty oceánov už neexistuje cesta späť, konštatovala členka IPCC Valérie Masson-Delmotte.