Nemecko zvažuje zákonnú povinnosť delenia sa o dáta v doprave

Na to, aby bolo možné takéto aplikácie ponúkať, musia byť jednotliví prevádzkovatelia povinní spolupracovať. V niektorých krajinách, napríklad vo Fínsku, je takáto výmena dát prikázaná zákonom.