Paralely prístupov k holokaustu

ZUZANA KUMANOVÁ: Nedávno sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Návrh tejto právnej normy predložil ten istý R. Fico, ktorý podporil Mazureka.