Ruská vláda vyčlenila financie na hasenie požiarov na Sibíri

Na zhruba 2,7 milióna hektároch úrady povolili požiare nehasiť, keďže náklady na hasenie by prekročili predpokladané škody.