Hannover bude mať najhustejšiu sieť dobíjacích staníc v Nemecku

Dodávateľ elektrickej energie Enercity plánuje uviesť do prevádzky do konca roka 2020 približne 600 staníc.