Sú známe výsledky testov zeminy z výstavby D4 a R7: Potvrdila sa kontaminácia ohrozujúca zdravie?

Kontaminácia ohrozujúca zdravie sa pri výstavbe bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdila.