FIFA potrestala Anderlecht za porušenie pravidiel pri prestupoch

Belgický futbalový klub Anderlecht Brusel dostal pokutu 200.000 švajčiarskych frankov za porušenie pravidiel pri prestupe hráčov mladších ako 18 rokov.